Doelstelling
statuten artikel 2

a. Sociale inovatie door het stimuleren van het artistieke, het scheppende, het liefhebbende en het sociale in de mens.

b. Het bevorderen van de interculturele communicatie en verbanden.

c.Het stimuleren van sociale kadervorming en het bevorderen van de sociale samenleving.

d. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezelijken door het geven van cursussen en educatieve projecten, het organiseren van sociaal-culturele evenementen, bijeenkomsten en voorstellingen (met name bestaande uit muziek, dans, mime, theater en video-kunst), alsmede door het doen van onderzoek en het ondersteunen van initiatieven met een sociaal-culturele, een creatief therapeutische of een artistieke inhoud in de ruimste zin van het woord.