COHESIEPROJECT SAM SAM

Doelstelling van het project:

 

Het project heeft de volgende doelstelling:

Cohesieproject ter bevordering van de sociale en culturele integratie binnen de Nederlandse samenleving zodanig dat het de mensen helpt beter te functioneren in het dagelijks bestaan, hun zelfredzaamheid vergroot en sociaal isolement voorkomt, dan wel doorbreekt.

Het streven is een zo normaal mogelijk contact. Geen hulpverlening maar dingen doen, zoals muziek maken, dansen, zingen, musicals, toneel, audiovisuele en culinaire activiteiten.

Het gaat hier vooral om het creatief samenzijn en de verbale en non-verbale communicatie die binnen dit proces tot stand komt, waarbij grote aandacht voor talentontwikkeling.

Wij kunnen veel bereiken met het laten uitvoeren van vertalingen van bekende liederen en voorstellingen, uit de Nederlandse en buitenlandse culturen, door Nederlanders met verschillende achtergronden. Ter illustratie, “Zij gelooft in mij” of “ Geef mij maar Amsterdam” vertalen in het Turks, Arabisch, Frans en noem maar op. En zo ook buitenlandse nummers in het Nederlands.

Wij willen een gezellig en humoristisch programma samenstellen, in heel Nederland opvoeren en daarbij dit concept promoten, waarmee wij de sociale samenhang denken te bevorderen.

Verbroedering, door samen te lachen.

De kracht van het project is dat binnen deze ontspannen sfeer ongemerkt veel aandacht zal kunnen worden gegeven aan de sociaal maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid van de deelnemers, wat ongetwijfeld zijn vruchten zal afwerpen.

Doelgroep:

 

Iedereen van 0 tot 100+ jaar van alle gezindten en achtergronden die op de een of andere manier de juiste weg willen vinden.

We richten ons vooral op mensen die in hun ontwikkeling kwetsbaar zijn, als gevolg van factoren in hun persoonlijkheid en/of directe omgeving. Het gaat om mensen met een laag gevoel van eigenwaarde, weinig en/of geen sociale contacten, of het niet kunnen omgaan met hun vrije tijd.

Een andere belangrijk speerpunt zijn mensen met een “taalachterstand”.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now